Engleske

ENGLESKE RUŽE • NAJBOLJE OSOBINE STARINSKIH RUŽA ZA MODERNE VRTOVE 

Engleske ruže predstavljaju grupu ruža koja je uspela da iskoristi genetski potencijal starinskih ruža njihovim ukrštanjem sa savremenim selekcijama i na taj način proizvede novu gupu ruža u svetu poznatu kao New English Roses. Naziv su dobile po selekcionaru koji je uspeo da ih stvori, a potiče iz Engleske. U modernom baštovanstu glavni problem starinskih sorti je bilo njihovo cvetanje koje se dešava samo jednom u toku sezone  u proleće i nakon toga biljka više ne proizvodi cvet do sledeće godine. Stoga je ideja prilikom stvaranja ove grupe ruža bila da  nastanu sorte koje će cvetati tokom cele godine, imati izgled starinskih cvetova koji su veoma krupni i mirisni sa izrazito velikim brojem latica. Danas je poznat veliki broj sorti koje pripadaju Engleskim ružama, koji se iz godine u godinu uvećava.

Ne postoji ni jedan istaknut proizvod u prodavnici.