Sav sadni materijal se može plasirati preko cvećara, poljoprivrednih apoteka i slično.Za takvu vrstu prodaje imamo i posebno adekvatno pakovanje.