Da, naša ponuda obuhvata i formiranje travnjaka i to sejanje ili postavljanje travnih tepiha.