Ako posedujete porudžbenicu, popunite je i pošaljite na e- mail, fax ili poštom. Porudžbina se može obaviti i telefonom.